1. MAJ
34230 GRUŽA
GRUŽA BB

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE DOO

DIREKTOR: (034) 581-016

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA DANICA I KOSTA ŠAMANOVIĆ KNIĆ
34230 GRUŽA
GRUŽA BB

ZDRAVSTVENA STANICA I APOTEKA GRUŽA

TELEFON: (034) 515-533

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRUŽA AGRAR
34230 GRUŽA
DUBLJAČKA 43

SZTR PROIZVODNJA METALNIH KONSTRUKCIJA
PROIZVODNJA METALNIH ELEMENATA ZA PROTIVGRADNE MREŽE ZA VOĆNJAKE I VINOGRADE, PROJEKTOVANJE I POSTAVLJANJE OPREME, MAŠINSKO POSTAVLJANJE DRVENIH I BETONSKIH STUBOVA ILI ANKERA

TELEFON: (034) 515-465
E-mail: info@gruzaagrar.rs
Sajt: www.gruzaagrar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INOGAJ
34230 GRUŽA
RAVNI GAJ BB

DOO ZA TRGOVINU I USLUGE
PRIKUPLJANJE I PRERADA SEKUNDARNIH SIROVINA, TRGOVINA CRNOM METALURGIJOM, PROIZVODNJA SVETLO VUČENIH ČELIKA

TELEFON: (034) 591-245
E-mail: office@inogaj.com
Sajt: www.inogaj.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PLAKAR IN
34230 GRUŽA
LIPNICA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO KNIĆ
PROIZVODNJA KLIZNIH PLAKARA I NAMEŠTAJA

TELEFON: (034) 336-166
E-mail: plakarin.kragujevac@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
34230 GRUŽA
GRUŽA BB

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA GRUŽA

TELEFON: (034) 515-296
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA KNIĆ
34230 GRUŽA
GRUŽA BB

DOO KNIĆ, AMBULANTA GRUŽA

TELEFON: (034) 515-322

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
34230 GRUŽA
GRUŽA BB

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

TELEFON: (034) 515-323

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: