AGRO MASTER
34240 KNIĆ
KNIĆ BB

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KRAGUJEVAC, DISTRIBUTIVNI CENTAR KNIĆ
HEMIJSKI PROIZVODI, SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA, SEMENSKA ROBA, ĐUBRIVA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 510-104
Sajt: www.agromasterkg.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALFA AUTO MOTORS
34240 KNIĆ
KNIĆ BB

DOO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, POSREDOVANJE I USLUGE

TELEFON: (034) 501-000

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BOĆA
34240 KNIĆ
ČESTIN

AUTOPREVOZNIK
DRUMSKI PREVOZ TERETA

MOBILNI TELEFON: 065 3321-300

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KNIĆ
34240 KNIĆ
KNIĆ BBTELEFON: (034) 510-139
E-mail: csrknic@mts.rs
Sajt: www.csrknic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA KNIĆ
34240 KNIĆ
KNIĆ BBTELEFON: (034) 510-107
E-mail: info@dzknic.rs
Sajt: www.dzknic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
34240 KNIĆ
GLAVNA BB

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA KNIĆ

TELEFON: (034) 510-177
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTRODISTRIBUCIJA KRAGUJEVAC
34240 KNIĆ
KNIĆ BB

OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE DOO BEOGRAD, POSLOVNICA KNIĆ

TELEFON: (034) 510-297
Sajt: www.edcentar.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EMA
34240 KNIĆ
KNIĆ BB

DOO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, POSREDOVANJE I USLUGE
PROIZVODNJA PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA, PROIZVODNJA KAROSERIJA ZA MOTORNA VOZILA

TELEFON: (034) 501-000
Sajt: www.ema-knic.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HOTEL EURO GAJ
34240 KNIĆ
RAVNI GAJ

U SASTAVU FEMAN DOO JAGODINA
HOTEL SA 2 ZVEZDICE

TELEFON/TELEFAKS: (034) 591-011
E-mail: eurogaj@eunet.rs
Sajt: www.eurogaj.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JEKIĆ MAŠINE
34240 KNIĆ
VUČKOVICA BB

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, OPREMA ZA PRERADU I PAKOVANJE VOĆA I POVRĆA, PRERADU MESA I MLEKA

TELEFON: (034) 591-297
E-mail: jekicmasine@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMUNALAC
34240 KNIĆ
KNIĆ BB

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (034) 510-116
E-mail: office@komunalacknic.rs
Sajt: www.komunalacknic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOSTIĆ 2000
34240 KNIĆ
KNIĆ BB

AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE POSLOVE

TELEFON: (034) 510-754
E-mail: agencija@agencijakostic.com
Sajt: www.agencijakostic.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MARCAR ABC
34240 KNIĆ
RAVNI GAJ BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA KAMIONSKIH NADGRADNJI ZA VOZILA SVIH PROIZVOĐAČA

TELEFON: (034) 328-278
E-mail: office@marcar.rs
Sajt: www.marcar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
34240 KNIĆ

ISPOSTAVA KNIĆ

TELEFON: (034) 511-047
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NG PETROL ŽUNJE
34240 KNIĆ
KNIĆ BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA MALO MOTORNIM GORIVIMA DOO

TELEFON: (034) 511-920

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: