AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ OPŠTINA KOLUBARSKOG OKRUGA-ARROKO
14224 LAJKOVAC
OMLADINSKI TRG 1TELEFON: (014) 3433-196
E-mail: arrokolajkovac@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGRO-TARA
14224 LAJKOVAC
KRALJA PETRA I 2

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, POSREDOVANJE I USLUGE DOO

TELEFON: (014) 6106-580
E-mail: agrotaradoo@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA VALJEVO
14224 LAJKOVAC
SVETOG SAVE 5

ZDRAVSTVENA USTANOVA VALJEVO, APOTEKA LAJKOVAC

TELEFON: (014) 3431-329

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BORVERK
14224 LAJKOVAC
LJUBOMIRA KOVAČEVIĆA 6

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I UVOZ-IZVOZ DOO
EKSPLOATACIJA KREČNJAKA I PROIZVODNJA KAMENIH AGREGATA

TELEFON: (014) 3433-168

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CRVENI KRST SRBIJE
14224 LAJKOVAC
VOJVODE MIŠIĆA BB

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA

TELEFON: (014) 3431-604

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA LAJKOVAC
14224 LAJKOVAC
SVETOG SAVE BBTELEFON: (014) 3431-237

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
14224 LAJKOVAC
VLADIKE NIKOLAJA 5

ADO BEOGRAD, POSLOVNICA LAJKOVAC

TELEFON: 0800 386-286
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUŠAN ŽIVANOVIĆ
14224 LAJKOVAC
IBARSKI PUT BB

DOO PREDUZEĆE ZA GENERALNU REVIZIJU MOTORA I TRGOVINU
MAŠINSKA OBRADA MOTORAInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROSRBIJA
14224 LAJKOVAC
LOŽIONIČKA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO KRALJEVO U SASTAVU JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, OGRANAK LAJKOVAC

TELEFON/TELEFAKS: (014) 3431-323
Sajt: www.elektrosrbija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ENMON
14224 LAJKOVAC
PROTE MATEJE 40

DOO ZA TRGOVINU, UVOZ I IZVOZ KERAMIČKIH PLOČICA, GRANITNE KERAMIKE, SANITARIJA, GALANTERIJE I PRATEĆE OPREME ZA KUPATILA BEOGRAD, PJ LAJKOVAC

TELEFON: (014) 3433-757
E-mail: lajkovac@enmongroup.com
Sajt: www.enmongroup.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA BIBLIOTEKA LAJKOVAC
14224 LAJKOVAC
TRG VLADIKE NIKOLAJA 6TELEFON: (014) 3431-035
E-mail: biblio_la@open.telekom.rs
Sajt: www.gbl.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKA ČISTOĆA
14224 LAJKOVAC
CVIJIĆEVA 15

JAVNO PREDUZEĆE

TELEFON: (014) 3431-012

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INOS-BALKAN
14224 LAJKOVAC
VOJVODE MIŠIĆA BB

DOO ZA PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA VALJEVO, PJ LAJKOVAC

TELEFON: (014) 3431-235

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

IVA AGRAR
14224 LAJKOVAC
VLADIKE NIKOLAJA LOKAL 3

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
PRERADA KAMENA SVIH FRAKCIJA ZA PUTEVE, PLACEVE I EKONOMSKA DVORIŠTA, PROIZVODNJA ORGANSKOG SUPSTRATA ČAROBNA ZEMLJA ZA SADNJU CVEĆA, POVRĆA I SVIH VRSTA RASADA

TELEFON: (014) 76-446
E-mail: ivaagrar@gmail.com
Sajt: www.iva-agrar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOLUBARA-INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
14224 LAJKOVAC
ĆELIJE BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA AD ĆELIJE

TELEFON: (014) 3431-627

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: