FRANC-KOMERC
32235 KOTRAŽA
KOTRAŽA BB

TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO
KAMIONSKE CERADE, MAGACINSKE HALE, SPORTSKE HALE, TENDE, KONSTRUKCIJE, ŠATORI, BANERI, POKRIVKE

TELEFON: (032) 856-339
E-mail: office@franckomerc.rs
Sajt: www.franckomerc.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
32235 KOTRAŽA
KOTRAŽA BB

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA KOTRAŽA

TELEFON: (032) 856-100
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VALLETTA
32235 KOTRAŽA
VUČKOVICA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU MLEČNIH PROIZVODA DOO

TELEFON/TELEFAKS: (032) 862-194

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: