ELIXIR PRAHOVO
19330 PRAHOVO
RADUJEVAČKI PUT BB

INDUSTRIJA HEMIJSKIH PROIZVODA DOO U SASTAVU ELIXIR GRUPE
PROIZVODNJA KOMPLEKSNIH MINERALNIH ĐUBRIVA

TELEFON: (019) 3195-020
E-mail: office@elixirprahovo.rs
Sajt: www.elixirprahovo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALEKSANDROVIĆ
19330 PRAHOVO
NEGOTINSKA 23

PREDUZEĆE,ZA TRGOVINU DOO, SAMARINOVAC

TELEFON: (019) 544-241
E-mail: aleksandrovi.s@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALKANA TREJD
19330 PRAHOVO
PRAHOVO BB

SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (019) 3524-409

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO
19330 PRAHOVO
PRISTANIŠTE BB

AD BEOGRAD, AGENCIJA PRAHOVO

TELEFON: (019) 524-067
E-mail: prahovo@jrb.co.rs
Sajt: www.jrb.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA PAVLE ILIĆ VELJKO
19330 PRAHOVO
KNEZ MIHAILOVA 1TELEFON: (019) 3524-050
E-mail: osprahovo@gmail.com
Sajt: www.osprahovo.wordpress.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
19330 PRAHOVO
PRAHOVO BB

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA PRAHOVO

TELEFON: (019) 524-040
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO TEAM
19330 PRAHOVO
RADUJEVAČKI PUT BB

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD-DOBANOVCI, PJ PRAHOVO

TELEFON/TELEFAKS: (019) 3524-054
E-mail: prahovo@tproteam.com
Sajt: www.tproteam.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
19330 PRAHOVO

CARINSKA ISPOSTAVA PRAHOVO

ŠEF ISPOSTAVE: (019) 3524-013
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJVODINAŠPED
19330 PRAHOVO
PRAHOVO BB

AD ZA ŠPEDICIJU, CARINSKO ZASTUPANJE, ORGANIZACIJU SVIH VIDOVA TRANSPORTA, PREVOZ SUPER TEŠKIH TERETA NOVI SAD, PREDSTAVNIŠTVO PRAHOVO

TELEFON: (019) 546-099
Sajt: www.vojvodinasped.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
19330 PRAHOVO
PRAHOVO BB

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

TELEFON: (019) 524-014

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: