ALEKSANDAR
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 61

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO

TELEFON: (014) 451-396

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA VEGAFARMA
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 82

APOTEKARSKA USTANOVA VALJEVO, APOTEKA OSEČINA

TELEFON: (014) 452-111
Sajt: www.vegafarma.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CANE
14253 OSEČINA
VOJVODE STEPE 53

SZTR PROIZVODNJA PLASTIČNIH REZERVOARA I KACA, PLASTIČNIH ČAMACA I PONTONA, ŠAHTE, VENTILACIJE, PROIZVODNJA OKOVA ZA NAMEŠTAJ

TELEFON: (014) 451-587
E-mail: caneosecina@mts.rs
Sajt: www.cane.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DAL
14253 OSEČINA
PERE JOVANOVIĆA KOMIRIĆANCA 29

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET DOO
PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA PLASTIČNIH PROIZVODA OD POLIETILENA I PVC-A

TELEFON/TELEFAKS: (014) 3451-864
E-mail: dal.dragan@gmail.com
Sajt: www.dal.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DETAL
14253 OSEČINA
BRAĆE NEDIĆA BB

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
PROIZVODNJA NAMEŠTAJA: STOLICE, BARSKE STOLICE, SOFE, FOTELJE I OSTALI NAMEŠTAJ
PROIZVODNJA I PRODAJA PELETA OD BUKVE

TELEFON: (014) 451-572
E-mail: detal.komercijala@gmail.com
Sajt: www.bukovpelet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA OSEČINA
14253 OSEČINA
BOLNIČKA 13TELEFON: (014) 451-599
E-mail: info@dzosecina.rs
Sajt: www.dzosecina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 112

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA OSEČINA

TELEFON: (014) 451-445
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROSRBIJA
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO KRALJEVO U SASTAVU JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, POGON OSEČINA

TELEFON: (014) 451-350
Sajt: www.elektrosrbija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GHIBLIPLAST
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 80

PROIZVODNA RADNJA
PROIZVODNJA I PRERADA PLASTIČNIH MASA: REZERVOARI I CEVI, ŠAHTE ZA KANALIZACIJU I VODOMERE, SEPTIČKE JAME, SEPARATORI, PONTONI I PLUTAJUĆI MOLOVI, PLASTIČNI ČAMCI I OSTALI ELEMENTI OD PLASTIKE

PROIZVODNJA, POPUČKE BB: (014) 283-029
E-mail: ghibliplast@gmail.com
Sajt: www.ghibliplast.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JADAR PAK
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 125

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
PRERADA I PAKOVANJE ČAJEVA

TELEFON/TELEFAKS: (014) 451-623

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 123

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA OSEČINA

TELEFON: (014) 452-440
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOŠ-KOMERC
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 116

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (014) 451-483

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KRUŠIK-PLASTIKA
14253 OSEČINA
PERE JOVANOVIĆA KOMIRIĆANCA 35

AD FABRIKA ZA PRERADU PLASTIČNIH MASA
CEVI I REZERVOARI, POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, SEPARATORI ULJA I NAFTNIH DERIVATA

CENTRALA: (014) 3451-211
E-mail: krusikplastika@mts.rs
Sajt: www.krusik-plastika.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINS-M
14253 OSEČINA
BELOTIĆ BB

GRAĐEVINSKA ZANATSKA RADNJA

MOBILNI TELEFON: 063 7072-317
E-mail: savaticmilinkominsm5@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
14253 OSEČINA
KARAĐORĐEVA 114

ISPOSTAVA OSEČINA

TELEFON/TELEFAKS: (014) 451-157
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: