POLIESTER GRUPA
31330 PRIBOJ
PRIBOJSKE ČETE 44

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
IZRADA DELOVA I SPECIJALNE NADOGRADNJE ZA VOZILA, IZRADA CEVI, TANKOVA I ELEMENATA ZA GRAĐEVINARSTVO, POLJOPRIVREDU I VODOPRIVREDU, PROIZVODNJA REKVIZITA ZA SPORT I REKREACIJU, PROIZVODNJA PROTIVGRADNIH RAKETA I POLIESTERSKIH PROIZVODA ZA VOJNE POTREBE

CENTRALA: (033) 2445-112
E-mail: poliester@poliester.rs
Sajt: www.poliester.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAP KORPORACIJA
31330 PRIBOJ
RADNIČKA BB

KORPORACIJA FABRIKA AUTOMOBILA PRIBOJ AD

GENERALNI DIREKTOR: (033) 455-240
E-mail: fap@eunet.rs
Sajt: www.fap.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA FILLY FARM
31330 PRIBOJ

ZDRAVSTVENA USTANOVA VELIKA PLANA

PRIBOJSKE ČETE BB: (033) 2448-300
Sajt: www.fillyfarm.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTO MOTO SAVEZ SRBIJE
31330 PRIBOJ
VUKA KARADŽIĆA 42

AUTO ŠKOLA PRIBOJ

TELEFON: (033) 452-287

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTOGLOBAL
31330 PRIBOJ
VUKA KARADŽIĆA 1

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
PRODAJA AUTOBUSA, KAMIONA I OPREME ZA MOTORNA VOZILA

TELEFON: (033) 2452-344
E-mail: autoglobal@verat.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTOGRANA
31330 PRIBOJ
12. JANUARA 5

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (033) 455-381

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTOKORAN
31330 PRIBOJ
IV SANDŽAČKE BRIGADE BB

AD ZA OPRAVKU I ODRŽAVANJE DRUMSKIH MOTORNIH VOZILA PRIBOJ-UVAC

TELEFON/TELEFAKS: (033) 2452-600

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTOPOLET
31330 PRIBOJ
NEMANJINA 64

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (033) 445-922

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTOPREVOZ JANJUŠEVIĆ
31330 PRIBOJ
JARMOVAC BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (033) 55-675
E-mail: office@autoprevoz-janjusevic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANCA INTESA
31330 PRIBOJ
VELJKA VLAHOVIĆA 14

AD BEOGRAD, PJ PRIBOJ

TELEFON: (033) 55-299
Sajt: www.bancaintesa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BETON KOMERC
31330 PRIBOJ
POTPEĆ BB

SZR PRIBOJ
PROIZVODI OD BETONA, BETONSKA GALANTERIJA, STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I PREVOZ ROBE

TELEFON: (033) 448-111

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
31330 PRIBOJ
12. JANUARA 114TELEFON: (033) 2452-253

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
31330 PRIBOJ
NEMANJINA 40-44

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE NOVI SAD, EKSPOZITURA PRIBOJ

TELEFON: (033) 454-424
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DEKOR
31330 PRIBOJ
LIMSKA 32

PROIZVODNO PROMETNO PREDUZEĆE DOO
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

TELEFON/TELEFAKS: (033) 445-745
E-mail: dekorpriboj@eunet.rs
Sajt: www.dekor.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA PRIBOJ
31330 PRIBOJ
POBREŽJE BBCENTRALA: (033) 2445-680

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: