AGRO JEVTIĆ
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
SIPIĆ BB

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MLINSKIH I PEKARSKIH PROIZVODA, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (034) 763-175
E-mail: komercijala@agrojevtic.rs
Sajt: www.agrojevtic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGRO-RAČA
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KRALJA PETRA I 1

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (034) 751-267
E-mail: zzagroraca@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA FILLY FARM
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 33

ZDRAVSTVENA USTANOVA VELIKA PLANA

TELEFON: (034) 751-111
Sajt: www.fillyfarm.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ASTRUM GROUP
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
RAČA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO JAGODINA, PROIZVODNJA I VELEPRODAJA RAČA
CREVA RAZLIČITIH NAMENA, PROPRATNI MATERIJALI ZA TERMOIZOLACIONE FASADNE SISTEME

TELEFON: (034) 751-360
Sajt: www.astrumgr.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AŠIĆ
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KRALJA PETRA I 33

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, PROIZVODNJU I INTELEKTUALNE USLUGE DOO

TELEFON: (034) 751-394

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DENTAL-PLUS
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
NIKOLE NASTASOVIĆA 4

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

TELEFON: (034) 752-500

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DEPROM
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
MIRAŠEVAC 39

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOO
UVOZ I DISTRIBUCIJA LEPKOVA ZA DRVO-PRERADU, STOLARIJU I ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA

TELEFON: (034) 752-202

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DIREKTNA BANKA
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 44

AD KRAGUJEVAC, EKSPOZITURA RAČA

TELEFON: (034) 751-105
Sajt: www.direktnabanka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA RAČA MILOJE HADŽIĆ ŠULE
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
VINOGRADSKA BBDIREKTOR: (034) 751-093
E-mail: dzracakg@gmail.com
Sajt: www.dzraca.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
GLAVNA 71

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA RAČA

TELEFON: (034) 751-227
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKOLAK
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
VUČIĆ BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO
PROIZVODNJA PREMAZA ZA DRVO PREMA NAJNOVIJIM EKOLOŠKIM STANDARDIMA

TELEFON: (034) 355-339
E-mail: ekolaknatur@gmail.com
Sajt: www.ekolak.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTRODISTRIBUCIJA KRAGUJEVAC
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
RAČA BB

OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE DOO BEOGRAD, POSLOVNICA RAČA

TELEFON: (034) 751-975
Sajt: www.edcentar.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GALEX
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
VOJVODE PAVLA CUKIĆA 8

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (034) 751-382

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INTER-KOMERC
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KRALJA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA 32

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOO
TRGOVINA NA VELIKO I MALO PREHRAMBENOM I DRUGOM ROBOM ŠIROKE POTROŠNJE

TELEFON: (034) 751-904
E-mail: interkomerc@ptt.rs
Sajt: www.interkomercraca.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KULTURNI CENTAR RADOJE DOMANOVIĆ
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 60TELEFON: (034) 751-275
Sajt: www.kc-raca.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: