BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA
35260 REKOVAC
KRALJA PETRA I BB

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA REKOVAC

TELEFON: (035) 8001-476
Sajt: www.posted.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BRAĆA GRUJIĆ
35260 REKOVAC
TEČIĆ BB

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO U STEČAJU


TELEFON: (035) 8710-222

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA REKOVAC
35260 REKOVAC
DR JOHANA JOHANESONA BBDIREKTOR: (035) 8411-441
E-mail: domzdravljarekovac@open.telekom.rs
Sajt: www.dzrekovac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
35260 REKOVAC
GLAVNA ULICA 34

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA REKOVAC

TELEFON/TELEFAKS: (035) 8710-040
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROSRBIJA
35260 REKOVAC
MILOJA MILOJEVIĆA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO KRALJEVO U SASTAVU JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, POGON REKOVAC

TELEFON: (035) 8412-017
Sajt: www.elektrosrbija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FOTO PRINT FOKUS
35260 REKOVAC
ZMAJ JOVINA 1

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (035) 711-361

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FRIGO-LEVAČ
35260 REKOVAC
PREVEŠT BB

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOO
KONZERVISANJE I PRERADA VOĆA

HLADNJAČA PREVEŠT: (035) 414-001
E-mail: prodaja@frigolevac.com
Sajt: www.frigolevac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KABLOVI
35260 REKOVAC
REKOVAC BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO HOLDING INDUSTRIJA KABLOVA JAGODINA
FABRIKA FKS PROVODNICI REKOVAC

TELEFON: (035) 711-065
Sajt: www.fks.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KAMENOLOM DRAČA
35260 REKOVAC
KRALJA PETRA I 46

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (035) 8411-454
E-mail: levacdracaprevest@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
35260 REKOVAC
KRALJA PETRA I 63

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA REKOVAC

TELEFON: (035) 8411-488
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KUPRES
35260 REKOVAC
MARŠALA TITA 115

TRGOVINSKO PREDUZEĆE U STEČAJUInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MBM-POPOVIĆ
35260 REKOVAC
KRALJA PETRA I 59

ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (035) 8411-425

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
35260 REKOVAC
KRALJA PETRA I 63

ISPOSTAVA REKOVAC

TELEFON/TELEFAKS: (035) 8411-160
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NARODNA BIBLIOTEKA DR MILOVAN SPASIĆ
35260 REKOVAC
MARŠALA TITA BBTELEFON: (035) 8411-152

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPTIKA MAJA
35260 REKOVAC
TC PIJAC

SZR KRAGUJEVAC, PJ REKOVAC
KOMPJUTERSKO ODREĐIVANJE DIOPTRIJE I IZRADA DIOPTRIJSKIH NAOČARA

MOBILNI TELEFON: 062 9667-220

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: