DUGA
11314 OSIPAONICA
BEOGRADSKA 39

SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (026) 761-125

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
11314 OSIPAONICA
KNEZ MIHAJLOVA 73

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA OSIPAONICA

TELEFON: (026) 751-030
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAJČETOV
11314 OSIPAONICA
PODUNAVSKA 9

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET ROBE I USLUGA DOO
CENTAR ZA RECIKLAŽU, OTKUP I PRODAJU SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON/TELEFAKS: (026) 4791-611
E-mail: rajcetovdoo@hotmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STEFAN
11314 OSIPAONICA
KRALJA PETRA I BB

SUZTR

TELEFON: (026) 751-783

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: