LUŽNIČKA DOLINA
31204 KARAN
KARAN BB

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (031) 803-340

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
31204 KARAN
KARAN BB

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA KARAN

TELEFON: (031) 803-650
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA AMBULANTA
31204 KARAN
KARAN BB

DOM ZDRAVLJA UŽICE

TELEFON: (031) 803-770

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: