AGROKOMERC
34314 DONJA ŠATORNJA
DONJA ŠATORNJA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (034) 826-639
E-mail: agrocom@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBULANTA
34314 DONJA ŠATORNJA
DONJA ŠATORNJA BBTELEFON: (034) 837-077

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BELSI-KOMERCE
34314 DONJA ŠATORNJA
DONJA ŠATORNJA BB

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

TELEFON: (034) 842-000

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MAT-PRODUKT
34314 DONJA ŠATORNJA
VINČA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOO
ISTRAŽIVANJE, EKSPLOATACIJA I PRERADA MINERALNIH SIROVINA (KALCITA) U KALCIJUM-KARBONAT, MLEVENE GRANULATE I OSTALA PUNILA U RAZNIM GRANAMA INDUSTRIJE

TELEFON: (034) 826-130
E-mail: info@mat-produkt.com
Sajt: www.mat-produkt.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
34314 DONJA ŠATORNJA
DONJA ŠATORNJA BB

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA DONJA ŠATORNJA

TELEFON: (034) 837-081
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠATORNJA PROMET
34314 DONJA ŠATORNJA
DONJA ŠATORNJA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (034) 824-165

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: