AGRO MIG
37246 MILUTOVAC
SELO LAZAREVAC BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
PROIZVODNJA VOĆNIH SADNICA I LOZNIH KALEMOVA

TELEFON/TELEFAKS: (037) 3875-217
E-mail: agromigsadnice@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA FILLY FARM
37246 MILUTOVAC
MILUTOVAC BB

ZDRAVSTVENA USTANOVA VELIKA PLANA

TELEFON: (037) 3502-390
Sajt: www.fillyfarm.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GROF OFF MILUTOVAC
37246 MILUTOVAC
MILUTOVAC BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA LOZNIH KALEMOVA I VOĆNIH SADNICA

TELEFON/TELEFAKS: (037) 3721-224
E-mail: milorad@grofofmilutovac.com
Sajt: www.grofofmilutovac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KALEM PRODUKT
37246 MILUTOVAC
LAZAREVAC BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USLUGE DOO
KALEMLJENJE I PROIZVODNJA VOĆNIH SADNICA

TELEFON: (037) 3875-191
E-mail: kalemprodukt@post.com
Sajt: www.kalemprodukt.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
37246 MILUTOVAC
MILUTOVAC BB

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA MILUTOVAC

TELEFON: (037) 721-100
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STERMIL
37246 MILUTOVAC
MALA DRENOVA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO
RASADNIK ZA PROIZVODNJU PODLOGA, VIOKA, VOĆNIH SADNICA I SADNICA JAGODIČASTOG VOĆA

TELEFON/TELEFAKS: (037) 721-200
E-mail: stermil@ptt.rs
Sajt: www.stermil.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA TRSTENIK
37246 MILUTOVAC
MILUTOVAC BB

VETERINARSKA AMBULANTA MILUTOVAC

TELEFON: (037) 721-510

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA DAMNJAN MAKSIĆ
37246 MILUTOVAC
POLJNA BBCENTRALA: (037) 721-103

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA MILUTOVAC
37246 MILUTOVAC
MILUTOVAC BBDIREKTOR: (037) 721-402

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: