AGROTRADE
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA BB

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

TELEFON: (037) 811-746

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA SVETI ĐORĐE
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA 225TELEFON/TELEFAKS: (037) 812-830

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKARSKA USTANOVA KRUŠEVAC
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA BB

APOTEKA ĆIĆEVAC

TELEFON: (037) 811-187

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BORPLAST
37210 ĆIĆEVAC
ŽELEZNIČKA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (037) 605-054

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
37210 ĆIĆEVAC
DOSITEJA OBRADOVIĆA 3TELEFON: (037) 811-361

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA ĆIĆEVAC
37210 ĆIĆEVAC
SVETOG SAVE 19-ACENTRALA: (037) 811-343
Sajt: www.dzcicevac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA 102

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA ĆIĆEVAC

TELEFON: (037) 811-374
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROSRBIJA
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA 104

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO KRALJEVO U SASTAVU JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD, POGON ĆIĆEVAC

TELEFON: (037) 811-109
Sajt: www.elektrosrbija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GUMOTEHNA
37210 ĆIĆEVAC
VOJSKE JUGOSLAVIJE 43

ZANATSKA RADNJA
GUMENI PROFILI, PROTEKTIRANJE GUMA I VULKANIZERSKI SERVIS

TELEFON/TELEFAKS: (037) 811-267
E-mail: gumotehna@gmail.com
Sajt: www.gumotehna.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

IMPREGNACIJA
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA 58

PREDUZEĆE ZA PRERADU DRVETA DOO BEOGRAD, OGRANAK ĆIĆEVAC

TELEFON: (037) 811-261
E-mail: impregnacija@impregnacija.rs
Sajt: www.impregnacija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INTER LIPA TURS
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA 126

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE DOO
TURISTIČKA AGENCIJA

TELEFON: (037) 811-191
E-mail: info@interlipaturs.com
Sajt: www.interlipaturs.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JOTEL
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA 217 TC LOKAL 19

DOO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI U TELEKOMUNIKACIJAMA NIŠ, PREDSTAVNIŠTVO ĆIĆEVAC
KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM

TELEFON: (037) 225-225
Sajt: www.jotel.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOLAREVIĆ
37210 ĆIĆEVAC
INDUSTRIJSKA ZONA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE DOO
PROIZVODNJA PLOČA I NAMEŠTAJA OD MASIVA I PROIZVODNJA BRIKETA ZA GREJANJE


TELEFON: (037) 805-203
E-mail: info@kolarevic.co.rs
Sajt: www.kolarevic.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
37210 ĆIĆEVAC
KARAĐORĐEVA 96

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA ĆIĆEVAC

TELEFON: (037) 811-014
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MOB-LINE
37210 ĆIĆEVAC
JOVE KURSULE 5/2

ZANATSKO GRAĐEVINSKA RADNJA

TELEFON: (037) 811-887

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: