DOM ZDRAVLJA
15304 PETLOVAČA
PETLOVAČA BBTELEFON: (015) 273-270

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUGA
15304 PETLOVAČA
VESE ISAILOVIĆA 35

DRUŠTVO ZA PREVOZ, PROMET I TURIZAM DOO
PREVOZ ROBE I PUTNIKA, IZNAJMLJIVANJE AUTOBUSA I TURISTIČKE USLUGE

INFO LINIJA: (015) 640-240
E-mail: info.dugadoo@gmail.com
Sajt: www.duga.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA JOVAN CVIJIĆ
15304 PETLOVAČA
PETLOVAČA BBTELEFON: (015) 273-038

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
15304 PETLOVAČA
JERENIJE MAKSIMOVIĆA 4

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA PETLOVAČA

TELEFON: (015) 273-034
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA ŠABAC
15304 PETLOVAČA
MARŠALA TITA 110

AMBULANTA PETLOVAČA

TELEFON: (015) 292-046

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ZMINJAK
15304 PETLOVAČA
KARAĐORĐEVA 130 ZMINJAKTELEFON: (015) 292-047

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: