HOTEL ĐERDAN
36221 ŽIČA
ŽIČA 112

ĐERDAN-TURS DOO ŽIČA
HOTEL SA 2 ZVEZDICE

TELEFON: (036) 817-417
E-mail: djerdan@gmail.com
Sajt: www.djerdan.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
36221 ŽIČA
ŽIČA BB

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ŽIČA

TELEFON: (036) 5416-112
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ĐUĐA GIUGIA
36221 ŽIČA
MILANA MILOVANOVIĆA 15

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO
PROIZVODNJA VRATA I PROZORA OD DRVETA I ALUMINIJUMA I OPREMANJE ENTERIJERA

TELEFON/TELEFAKS: (036) 5816-615
E-mail: office@giugia.com
Sajt: www.giugia.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: