IMLEK
18106 NIŠ (PALILULA)
PASI POLJANA BB

AD INDUSTRIJA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA BEOGRAD, DISTRIBUTIVNI CENTAR PASI POLJANA

TELEFON: (018) 4562-979
Sajt: www.imlek.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: