AERO KLUB MIHAJLO PETROVIĆ
26320 BANATSKI KARLOVAC
KNJAZA MILOŠA 48TELEFON: (013) 652-015

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTO ZONA
26320 BANATSKI KARLOVAC
KOSOVSKA 39

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (013) 652-950

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BAKATOURS
26320 BANATSKI KARLOVAC
KNEZA MILOŠA 39

DOO ZA TURIZAM SAOBRAĆAJ I UGOSTITELJSTVO

TELEFON: (013) 881-199

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BENU APOTEKA
26320 BANATSKI KARLOVAC
NEMANJINA 62

ZDRAVSTVENA USTANOVA PHARMACITY BEOGRAD

TELEFON: (013) 651-295
Sajt: www.benuapoteka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FITOLEK
26320 BANATSKI KARLOVAC
VOJVODE MIŠIĆA 133

DOO VRŠAC, POLJOPRIVREDNA APOTEKA BANATSKI KARLOVAC
STOČNA HRANA, PESTICIDI, DDD USLUGE, VEŠTAČKO ĐUBRIVO

PROIZVODNJA: (013) 652-880

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

IN PAK
26320 BANATSKI KARLOVAC
ŽARKA ZRENJANINA 4

PROIZVODNJA MAŠINA ZA HLADNO CEĐENJE ULJA, BRIKETA OD BIOMASE I ZAVRŠNI RADOVI U ŠTAMPARIJI
BIO-DIZEL PROCESORI, CISTERNE, REZERVOARI, KANISTERI, KOMPLETNA HEMIJA ZA PROIZVODNJU, MAŠINE ZA PELETIRANJE BIOMASE

TELEFON/TELEFAKS: (013) 652-905
E-mail: office@bio-dizel.rs
Sajt: www.bio-dizel.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JUGOBANAT
26320 BANATSKI KARLOVAC
NEMANJINA 137

INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA AD
MAŠINSKA PUNA I ŠUPLJA OPEKA, RUPIČASTA OPEKA, ŠUPLJI I MEĐUSPRATNI BLOKOVI I OSTALI ŠUPLJI ELEMENTI OD GLINE

CENTRALA: (013) 652-203

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KABLOVSKA BK BANATSKI KARLOVAC
26320 BANATSKI KARLOVAC
NEMANJINA 67

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (013) 652-133
E-mail: kablovskabk@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOVAČEVIĆ INŽENJERING
26320 BANATSKI KARLOVAC
NEMANJINA 35

DOO ZA INŽENJERING
PROIZVODNJA PROCESNE OPREME I AUTOMATIKE

TELEFON/TELEFAKS: (013) 651-137

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOTOS
26320 BANATSKI KARLOVAC
DR MIJATOVIĆA 3

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PREPARAT DOO

TELEFON: (013) 651-005
E-mail: info@lotos.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNI DOM
26320 BANATSKI KARLOVAC
DEVOJAČKI BUNAR BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO VLADIMIROVAC, DOM ZA STARA LICA

MOBILNI TELEFON: 066 234-234

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSIHRON
26320 BANATSKI KARLOVAC
NEMANJINA 3

DOO ZA PROIZVODNJU
HIDRAULIČNA CREVA I MEDICINSKA PLASTIKA

TELEFON: (013) 651-406

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PETAŽE WIND
26320 BANATSKI KARLOVAC
KNJAZA MILOŠA 34

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: 060 6521-399
E-mail: radulovicbk@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PEŠČARA
26320 BANATSKI KARLOVAC
NEMANJINA 76

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO, U SASTAVU MATIJEVIĆ GRUPE
POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE

TELEFON: (013) 651-061
Sajt: www.matijevic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26320 BANATSKI KARLOVAC
NEMANJINA 63

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BANATSKI KARLOVAC

TELEFON: (013) 651-201
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: