LOKVE
26362 JANOŠIK
JANKA ČMELIKA 54

PREDUZEĆE ZA GAJANJE ŽITA (OSIM PIRINČA), LEGUMINIOZA I ULJARICA DOO LOKVE

MAGACIN: (013) 647-036

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26362 JANOŠIK
MARŠALA TITA 4

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA JANOŠIK

TELEFON: (013) 647-409
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
26362 JANOŠIK
EDVARDA KARDELJA 63

DOM ZDRAVLJA ALIBUNAR

TELEFON: (013) 647-004
Sajt: www.dzalibunar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: