JEDINSTVO
26351 SELEUŠ
MARŠALA TITA 90

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (013) 649-102
E-mail: jedinstvoseleus@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26351 SELEUŠ
MARŠALA TITA 107

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA SELEUŠ

TELEFON: (013) 649-208
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA AMBULANTA
26351 SELEUŠ
MARŠALA TITA 78

DOM ZDRAVLJA ALIBUNAR

TELEFON: (013) 649-113
Sajt: www.dzalibunar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: