AMBULANTA VAJSKA
21426 VAJSKA
MARŠALA TITA 35

DOM ZDRAVLJA BAČ

TELEFON: (021) 775-354

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LABUDNJAČA
21426 VAJSKA
MASARIKOVA 26

DOO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU U SASTAVU MK GROUP

TELEFON: (021) 775-536
E-mail: labudnjaca@eunet.rs
Sajt: www.mkgroup.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
21426 VAJSKA
MARŠALA TITA 27

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA VAJSKA

TELEFON: (021) 775-906
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA VAJSKA-BOĐANI
21426 VAJSKA
MASARIKOVA 20TELEFON: (021) 775-672

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: