NIZINE
21428 PLAVNA
MARŠALA TITA 43

OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

DIREKTOR: (021) 778-251

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
21428 PLAVNA
MOŠE PIJADE 28

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA PLAVNA

TELEFON: (021) 778-003
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

S.C. MARKET IMPERIJAL
21428 PLAVNA
MARŠALA TITA BB

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (021) 778-505
E-mail: scpro@neobee.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZK-PRODUKT
21428 PLAVNA
MARŠALA TITA 1

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (021) 2078-064
E-mail: zkprodukt@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: