LOVAČKO DRUŠTVO SOKO
21433 SILBAŠ
BRAĆE NOVAKOV 8TELEFON: (021) 764-334

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MALA MLEKARA
21433 SILBAŠ
ŠTUROVA 64

PRERADA MLEKA I PROIZVODNJA SIREVA I DRUGIH MLEČNIH PROIZVODA

TELEFON/TELEFAKS: (021) 777-429
E-mail: mala.mlekara@gmail.com
Sajt: www.malamlekara.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PANONIJA
21433 SILBAŠ
BRAĆE STANKOV 34DIREKTOR: (021) 764-629

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
21433 SILBAŠ
BRAĆE NOVAKOV 10

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA SILBAŠ

TELEFON: (021) 764-906
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: