SAT-TRAKT
24312 GUNAROŠ
MARŠALA TITA 83/3

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE DOO BAČKA TOPOLA
DISTRIBUCIJA KABLOVSKE TELEVIZIJE, KABLOVSKOG INTERNETA I FIKSNE TELEFONIJE

CALL CENTAR ST CABLE: (024) 4155-155
Sajt: www.sattrakt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BENU APOTEKA
24312 GUNAROŠ
18. OKTOBRA 2

ZDRAVSTVENA USTANOVA PHARMACITY BEOGRAD

TELEFON: (024) 4726-101
Sajt: www.benuapoteka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA DR HADŽI JANOŠ
24312 GUNAROŠ
MARŠALA TITA 83

ZDRAVSTVENA AMBULANTA

TELEFON: (024) 726-008

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOLD SISTEM
24312 GUNAROŠ
EDVARDA KARDELJA 17

PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA

TELEFON: (024) 726-200

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
24312 GUNAROŠ
MARŠALA TITA 57

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA GUNAROŠ

TELEFON: (024) 726-033
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: