SAT-TRAKT
24340 STARA MORAVICA
ĐEPSEL 51

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE DOO BAČKA TOPOLA
DISTRIBUCIJA KABLOVSKE TELEVIZIJE, KABLOVSKOG INTERNETA I FIKSNE TELEFONIJE

CALL CENTAR ST CABLE: (024) 4155-155
Sajt: www.sattrakt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FARM COMMERC
24340 STARA MORAVICA
KOŠUT LAJOŠA 6

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I EXPORT-IMPORT ČANTAVIR
PROIZVODNJA STOČNE HRANE I PREMIKSA

TELEFON: (024) 741-041
Sajt: www.farmcommerc.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROIMPEX
24340 STARA MORAVICA
ŽELJEZNIČKA 5

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU DOO
TRGOVINA NA VELIKO I MALO SVIM VRSTAMA PREHRAMBENIH PROIZVODA, HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA DOMAĆINSTVO, GRAĐEVINSKIM I OGREVNIM MATERIJALOM

TELEFON: (024) 741-052
E-mail: agro@stcable.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BAUIMPEX
24340 STARA MORAVICA
SOMBORSKI PUT BB

DOO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

TELEFON: (024) 741-044

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BENU APOTEKA
24340 STARA MORAVICA
BAJŠANSKI PUT BB

ZDRAVSTVENA USTANOVA PHARMACITY BEOGRAD

TELEFON: (024) 741-021
Sajt: www.benuapoteka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA
24340 STARA MORAVICA
BAJŠANSKI PUT 4TELEFON: (024) 741-007

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KARLOS
24340 STARA MORAVICA
LAJOŠA KOŠUTA 69

SZR ZA PROIZVODNJU SVIH VRSTA KAVEZA I DRUGIH METALNIH PROIZVODA

TELEFON: (024) 741-689
E-mail: karlos@stcable.rs
Sajt: www.karlos.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

METAL CORP.
24340 STARA MORAVICA
SOMBORSKI PUT BB

ZANATSKA RADNJA
ZAŠTITA I OBRADA METALA SA PROCESIMA PLASTIFIKACIJE

TELEFON/TELEFAKS: (024) 221-500
E-mail: tihimrvelj@gmail.com
Sajt: www.metalcorp.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MITEKS
24340 STARA MORAVICA
PAČIRSKI PUT 69

AD INDUSTRIJA SANITETSKOG MATERIJALA

TELEFON: (024) 741-069

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MORAVICA
24340 STARA MORAVICA
SOMBORSKI PUT BB

POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT DOO

CENTRALA: (024) 741-163

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
24340 STARA MORAVICA
LAJOŠA KOŠUTA 1

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA STARA MORAVICA

TELEFON: (024) 741-029
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SILA
24340 STARA MORAVICA
PAČIRSKI PUT 67

DOO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJI TRGOVINSKI I SPOLJNO TRGOVINSKI PROMET
PROIZVODNJA LANACA, PRIBORA I NAPRAVA ZA DOMAĆINSTVO OD METALA I PLASTIKE

CENTRALA: (024) 741-030
E-mail: prodaja@sila.rs
Sajt: www.sila.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: