AB-PROGRAM
21412 GLOŽAN
MARŠALA TITA 22

DOO ZA PROMET ZAŠTITNIM SREDSTVIMA U POLJOPRIVREDI BAČKI PETROVAC, PRODAVNICA 2 GLOŽAN
MALOPRODAJA PROIZVODA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

TELEFON: (021) 788-332
E-mail: prodaja@abprogram.rs
Sajt: www.abprogram.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROPLOD
21412 GLOŽAN
MARŠALA TITA 51

DOO ZA PROIZVODNJU I OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

TELEFON: (021) 788-726
E-mail: agroplod@sezampro.rs
Sajt: www.agroplod.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DR. ZVAREC
21412 GLOŽAN
OSLOBODILAČKA 36

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (021) 788-649

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EUGEN CHOCOLATE
21412 GLOŽAN
VELJKA VLAHOVIĆA 109

DOO ZA PROIZVODNJU KVALITETNIH ČOKOLADA

TELEFON: (021) 3106-017
E-mail: office@eugenchocolate.com
Sajt: www.eugenchocolate.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GLOAKVALIS
21412 GLOŽAN
MARŠALA TITA 58

DOO ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DELATNOSTI, TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (021) 788-006
E-mail: gloakvalis@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOOPERANT
21412 GLOŽAN
LJUDEVITA DUDKA 4

OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

DIREKTOR: (021) 788-012

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NLB BANKA
21412 GLOŽAN
MARŠALA TITA 51

AD BEOGRAD, AGENCIJA GLOŽAN

TELEFON: (021) 788-035
Sajt: www.nlb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
21412 GLOŽAN
MIHAILA PAGAČA 61

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA GLOŽAN

TELEFON: (021) 788-002
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

URAM SYSTEM
21412 GLOŽAN
MARŠALA TITA 54

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE U OBLASTI ELEKTROTEHNIKE
PRUŽANJE USLUGA NA POLJU INDUSTRIJSKE AUTOMATIZACIJE

TELEFON: (021) 788-569
E-mail: office@uram.co.rs
Sajt: www.uram.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: