AGRO ECO BEL
26340 BELA CRKVA
VOJSKE JUGOSLAVIJE 35

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA, PRIPREMA I OZELENJAVANJE POVRŠINE ZEMLJIŠTA

MOBILNI TELEFON: 064 2152-549

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA FILLY FARM
26340 BELA CRKVA
JOVANA POPOVIĆA 60

ZDRAVSTVENA USTANOVA VELIKA PLANA

TELEFON: (013) 851-126
Sajt: www.fillyfarm.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTO KAMP BELA CRKVA
26340 BELA CRKVA

DOO ZA TURIZAM VELTOURS BELA CRKVA

TELEFON: (013) 851-882
E-mail: autokamp@open.telekom.rs
Sajt: www.belacrkva-camp.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTO-MOTO KLUB BELA CRKVA
26340 BELA CRKVA
PARTIZANSKA BBTELEFON: (013) 851-161

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA
26340 BELA CRKVA
PRVI OKTOBAR 54

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA BELA CRKVA

TELEFON: (013) 853-034
Sajt: www.posted.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BELOCRKVANSKA JEZERA
26340 BELA CRKVA
PROLETERSKA 2

DRUŠTVENO JAVNO USLUŽNO PREDUZEĆE

TELEFON: (013) 851-448
Sajt: www.belacrkva.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BELOCRKVANSKI KOMUNALAC
26340 BELA CRKVA
HAJDUK VELJKA 2

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (013) 2851-255
E-mail: bckomunalac@gmail.com
Sajt: www.jkpbelocrkvanskikomunalac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
26340 BELA CRKVA
DEJANA BRANKOVA 22

JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU

TELEFON/TELEFAKS: (013) 853-049
E-mail: bvk@neobee.net
Sajt: www.bcvk.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIROKUP
26340 BELA CRKVA
1. OKTOBRA 88/1

SZTR ŠTAMPARIJA I DIZAJN STUDIO

TELEFON/TELEFAKS: (013) 852-090
E-mail: birokup@open.telekom.rs
Sajt: www.birokup.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA KULTURU BELA CRKVA
26340 BELA CRKVA
PROLETERSKA 4

USTANOVA KULTURNIH DELATNOSTI

TELEFON: (013) 851-173

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 8. MAJ
26340 BELA CRKVA
DEJANA BRANKOVA 5TELEFON: (013) 851-165
E-mail: centarbc@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
26340 BELA CRKVA
1. OKTOBRA 56

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE NOVI SAD, EKSPOZITURA BELA CRKVA

TELEFON: (013) 853-656
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZA DECU I OMLADINU VERA RADIVOJEVIĆ
26340 BELA CRKVA
JOVANA CVIJIĆA 1TELEFON: (013) 853-021

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA BELA CRKVA
26340 BELA CRKVA
JOVANA POPOVIĆA BBDIREKTOR: (013) 851-199
Sajt: www.dzbc.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
26340 BELA CRKVA
1. OKTOBRA 49

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA BELA CRKVA

TELEFON/TELEFAKS: (013) 851-401
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: