LAFARGE BFC
21300 BEOČIN
TRG BFC 1

LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA DOO U SASTAVU HOLCIM GRUPE
PROIZVODNJA CEMENTA, BETONA I DRUGIH PROIZVODA ZA POTREBE GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE

TELEFON: (021) 874-100
E-mail: lafarge.srbija@lafargeholcim.com
Sajt: www.lafarge.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SNG-PARKET
21300 BEOČIN
NOVA-3 13

DOO ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU

TELEFON: (021) 870-814

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

16. OKTOBAR
21300 BEOČIN
DESANKE MAKSIMOVIĆ 3

AKCIONARSKO DRUŠTVO GRAĐEVINARA

TELEFON: (021) 870-280

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AEROKLUB ELKOND
21300 BEOČIN
NASELJE DUNAV BB

JEDRILIČARSTVO, MOTORNO LETENJE

TELEFON: (021) 870-411

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANCA INTESA
21300 BEOČIN
CARA LAZARA 1

AD BEOGRAD, PJ BEOČIN

TELEFON/TELEFAKS: (021) 870-176
Sajt: www.bancaintesa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BASTER COMPUTERS
21300 BEOČIN
TRG CARA LAZARA 2

DOO ZA RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE POSLOVE, IZRADU KOMPJUTERSKIH PROGRAMA I DRUGE POSLOVNE USLUGE DOO

TELEFON: (021) 871-660
E-mail: bastercomputers@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOČIN
21300 BEOČIN
DESANKE MAKSIMOVIĆ 52

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

DIREKCIJA: (021) 871-246
E-mail: office@jkpbeocin.co.rs
Sajt: www.jkpbeocin.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CRVENI KRST SRBIJE
21300 BEOČIN
SVETOSAVSKA 2

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA BEOČIN

TELEFON: (021) 871-043

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DAK
21300 BEOČIN
DUNAVSKA BB

DOO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (021) 871-103
E-mail: office@dak-beocin.com
Sajt: www.dak-beocin.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DANUBE AGRO LOGISTIC
21300 BEOČIN
TRG BEOČINSKE FABRIKE CEMENTA 1

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO


Sajt: www.global-union.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
21300 BEOČIN
DOSITEJA OBRADOVIĆA 12

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE NOVI SAD, POSLOVNO MESTO BEOČIN

TELEFON: (021) 870-444
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DELTA TEHNIK MAROLD
21300 BEOČIN
OMLADINSKA 56-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJa AUTO DELOVA I MAŠINSKIH ELEMENATA

TELEFON: (021) 871-705
E-mail: beric.deltatehnik@gmail.com
Sajt: www.deltatehnik.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA DR DUŠAN SAVIĆ DODA
21300 BEOČIN
SVETOSAVSKA BBCENTRALA: (021) 870-055
E-mail: dzbeocin@gmail.com
Sajt: www.dzbeocin.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMISTELEKTRO
21300 BEOČIN
NOVA 4. BROJ 5

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
POSTAVLJANJE ELEKTROINSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE, MONTAŽA ELEKTRO OPREME I RASVETE I PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

TELEFON: (021) 872-800
E-mail: ekonomistelektro@gmail.com
Sajt: www.ekonomistelektro.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: