ADRIA
21226 BAČKO PETROVO SELO
DOŽA ĐERĐA 78

DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA

TELEFON: (021) 803-444

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA
21226 BAČKO PETROVO SELO
DR IMREA KIŠA 39TELEFON: (021) 803-037

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA
21226 BAČKO PETROVO SELO
DR IMREA KIŠA 39TELEFON: (021) 803-052

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAMILIA COOP
21226 BAČKO PETROVO SELO
DR IMREA KIŠA 73

DOO PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I ZASTUPNIŠTVO
PROIZVODNJA STOČNE HRANE

TELEFON: (021) 803-822
E-mail: familia@adanet.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GREEN SOFT
21226 BAČKO PETROVO SELO
VLADIMIRA NAZORA 30

BIRO ZA IZRADU SOFTVERA I WEB DIZAJN

TELEFON: (021) 803-189
E-mail: greensoft@neobee.net
Sajt: www.greensoft.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

METALIK-STEEL
21226 BAČKO PETROVO SELO
JOŽEFA ATILE 1-A

DOO PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA
OVLAŠĆENI DISTRIBUTER FAG KOTRLJAJUĆIH LEŽAJEVA

TELEFON/TELEFAKS: (021) 803-933
E-mail: msteel@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ORIGO-COMMERCE
21226 BAČKO PETROVO SELO
IMREA CIRAKI FETERA 39

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I POSLOVNE USLUGE DOO

TELEFON: (021) 802-300

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PAHULJICA-COMMERCE
21226 BAČKO PETROVO SELO
OMLADINSKA 51

DOO PROIZVODNJA, TRGOVINA I TURIZAM
PROIZVODNJA I PRODAJA PERJA, JORGANA, JASTUKA, JAKNI

TELEFON: (021) 803-283

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
21226 BAČKO PETROVO SELO
PATRIJARHA VIĆENTIJA PRODANOVA 12-A

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BAČKO PETROVO SELO

TELEFON: (021) 803-002
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SWEETSYSTEM
21226 BAČKO PETROVO SELO
VELJKA VLAHOVIĆA 24

DOO ZA TRGOVINU, USLUGE I EXPORT-IMPORT

TELEFON/TELEFAKS: (021) 804-311
E-mail: info@sweetsystem.rs
Sajt: www.sweetsystem.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TERMOGAL
21226 BAČKO PETROVO SELO
ZMAJ JOVINA 55

SZTR SELEKTOR ZA ČIŠĆENJE ZRNA I SEMENA, IZRADA GREJAČA, DELOVA ZA GALVANIZACIJU I POLJOPRIVREDNIH MAŠINA

TELEFON: (021) 803-274
E-mail: termogal@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TISA
21226 BAČKO PETROVO SELO
TRG OSLOBOĐENJA 2

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

DIREKTOR: (021) 803-952
E-mail: zztisa@sksyu.net
Sajt: www.zztisa.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: