AGRO ERAK
21237 GOSPOĐINCI
BRANKA RADIČEVIĆA 6

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
TRGOVINA I IZVOZ ŽITARICA

TELEFON/TELEFAKS: (021) 836-923
E-mail: agroerak@neobee.net
Sajt: www.agroerak.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALU MARKOM-COM
21237 GOSPOĐINCI
ŽIVOJINA MIŠIĆA 49

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (021) 553-111
E-mail: alumarkom@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA
21237 GOSPOĐINCI
KRALJA PETRA I 25TELEFON: (021) 836-131
Sajt: www.dzzabalj.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA DR BRANISLAV POPOV ŽABALJ
21237 GOSPOĐINCI
KRALJA PETRA I 25

AMBULANTA DR MILAN MAŠIĆ GOSPOĐINCI

CENTRALA: (021) 836-017
Sajt: www.dzzabalj.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOSPOĐINCI
21237 GOSPOĐINCI
VUKA KARADŽIĆA 61-A

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON/TELEFAKS: (021) 836-111
E-mail: zadrugag@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HROMIL
21237 GOSPOĐINCI
BRANKA RADIČEVIĆA 30

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
PROIZVODNJA I MONTAŽA NERĐAJUĆE OPREME U PREHRAMBENOJ, HEMIJSKOJ I FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI

TELEFON: (021) 888-617
E-mail: hromil@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
21237 GOSPOĐINCI
KRALJA PETRA I 18

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA GOSPOĐINCI

TELEFON: (021) 836-002
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROTEIN BK INŽENJERING
21237 GOSPOĐINCI
SVETOZARA MILETIĆA 18

DOO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU
TRGOVINA POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA NA VELIKO I MALO, PROIZVODNJA STOČNE HRANE I PREMIKSA

TELEFON: (021) 836-107

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZAL ŽABALJ
21237 GOSPOĐINCI
KRALJA PETRA I 36

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NA VELIKO I MALO ŽABALJ, PJ ‚GOSPOĐINCI
PRODAJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, ELEKTRO I VODOVODNOG MATERIJALA, PRODAJA I MIKSOVANJE SVIH VRSTA BOJA I LAKOVA, ŠRAFOVA I OKOVA, PRODAJA ALATA, APARATA ZA DRVNU I MAŠINSKU INDUSTRIJU, PRODAJA BELE TEHNIKE...

TELEFON: (021) 836-539
Sajt: www.univerzal.backabanat.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
21237 GOSPOĐINCI
ŽELEZNIČKA BB

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

TELEFON: (021) 836-003

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: