ALEKSANDRIJA FRUŠKA GORA
21238 ČURUG
ŽELEZNIČKA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO BEOGRAD
PROIZVODNJA PRIRODNE BEZGLITENSKE HRANE

TELEFON: (021) 2934-157
E-mail: office.curug@aleksandrijafruskagora.rs
Sajt: www.aleksandrijafruskagora.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALEKSANDRIJA MLIN KOMERC
21238 ČURUG
ŽELEZNIČKA BB

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE EKSPORT-IMPORT DOO

TELEFON: (021) 2934-157

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALPEN MILCH
21238 ČURUG
ZARIJA JOVANOVIĆA ČIČE 82-A

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE DOO
OTKUP I PRERADA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA

TELEFON/TELEFAKS: (021) 835-555
E-mail: alpenmilch@sksyu.net
Sajt: www.alpenmilch.backabanat.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA MELEM
21238 ČURUG
SVETOG SAVE 116

ZDRAVSTVENA USTANOVA ŽABALJ, APOTEKA ČURUG

TELEFON: (021) 833-099

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ARENA
21238 ČURUG
TRG SLOBODE 6

SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (021) 834-989

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BRAĆA DRINIĆ
21238 ČURUG
SVETOG SAVE 115

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, PJ CIGLANA ČURUG

TELEFON/TELEFAKS: (021) 833-085
Sajt: www.bracadrinic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BUDUĆNOST
21238 ČURUG
GOSPOĐINAČKA 1-B

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE AD U SASTAVU POSLOVNOG SISTEMA GLOBAL SEED

TELEFON: (021) 4804-340
E-mail: buducnost@globalseed.info
Sajt: www.globalseed.info

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA ČURUG
21238 ČURUG
KRALJA PETRA I 1-ACENTRALA: (021) 2102-570
E-mail: domcurug21@gmail.com
Sajt: www.domcurug.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA DR BRANISLAV POPOV ŽABALJ
21238 ČURUG
SVETOG SAVE 83

ZDRAVSTVENA STANICA DR JOVAN TUCAKOV ČURUG

CENTRALA: (021) 833-014
Sajt: www.dzzabalj.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GLOBAL SEED
21238 ČURUG
GOSPOĐINAČKA 1-A

POSLOVNI SISTEM DOO
ORGANSKA BILJNA I STOČARSKA PROIZVODNJA, PROIZVODNJA ORGANSKIH SMEŠA ZA ISHRANU PREŽIVARA, OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

TELEFON: (021) 4804-300
E-mail: global.seed@globalseed.info
Sajt: www.globalseed.info

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NARODNA APOTEKA
21238 ČURUG
SVETOG SAVE 83TELEFON: (021) 833-030
Sajt: www.dzzabalj.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ČURUG
21238 ČURUG
TRG SLOBODE 2TELEFON: (021) 833-010
E-mail: ozzcurug@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
21238 ČURUG
SVETOG SAVE 63

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ČURUG

TELEFON: (021) 833-002
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STEEL SECURITY DN 021
21238 ČURUG
SOKOLSKA 24

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE, PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

TELEFON: (021) 6935-050
E-mail: office@steelsecurity.rs
Sajt: www.steelsecurity.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TPP KOKA KOMERC
21238 ČURUG
VUKA KARADŽIĆA 43

DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU

TELEFON: (021) 6933-502
E-mail: kokakomerce@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: