4. OKTOBAR
23213 BANATSKI DVOR
KAŠTEL 1

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (023) 820-004

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
23213 BANATSKI DVOR
ŽELEZNIČKA 11

AMBULANTA BANATSKI DVOR

TELEFON: (023) 820-030

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OKRIM SLOGA AGRAR
23213 BANATSKI DVOR
ŽELEZNIČKA 6

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT ZRENJANIN

TELEFON: (023) 820-444

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
23213 BANATSKI DVOR
ŽELEZNIČKA 17

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BANATSKI DVOR

TELEFON: (023) 820-164
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RIBNJAK DVOR
23213 BANATSKI DVOR
MAGISTRALNI PUT ŽITIŠTE-BANATSKI DVOR BB

DOO ZA UZGOJ I PROMET RIBE

TELEFON: (023) 571-408

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: