DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE-AMBULANTA ČESTEREG
23215 ČESTEREG
MARŠALA TITA 65TELEFON: (023) 833-337

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOZARA
23215 ČESTEREG
MARŠALA TITA 117

DOO ZA SKLADIŠTENJE I PROIZVODNJU MLINSKIH PROIZVODA

TELEFON: (023) 833-176
Sajt: www.agrosava.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MLADENOVA KRAJINA
23215 ČESTEREG
MARŠALA TITA 48

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON/TELEFAKS: (023) 833-303
E-mail: zzmkrajina@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
23215 ČESTEREG
MARŠALA TITA 49

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ČESTEREG

TELEFON: (023) 833-494
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: