EČKA
23203 EČKA
MARŠALA TITA 43

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA U STEČAJU

TELEFON: (023) 881-115

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KAŠTEL EČKA
23203 EČKA
NOVOSADSKA 7

AD UGOSTITELJSKO TURISTIČKO PREDUZEĆE
LOVAČKI DVORAC

TELEFON: (023) 554-800
E-mail: office@kastelecka.com
Sajt: www.kastelecka.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MULTI FLEX COMPANY
23203 EČKA
TITELSKA 50

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ZRENJANIN

TELEFON/TELEFAKS: (023) 881-220

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA DR ALEKSANDAR SABOVLJEV
23203 EČKA
MARŠALA TITA 48TELEFON/TELEFAKS: (023) 881-018
E-mail: drasabovljev@osecka.edu.rs
Sajt: www.osecka.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
23203 EČKA
LJUBLJANSKA BB

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA EČKA

TELEFON: (023) 881-001
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SM AGRAR EČKA
23203 EČKA
MARŠALA TITA 43

DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU DOO

TELEFON/TELEFAKS: (023) 882-422

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
23203 EČKA
MARŠALA TITA 28-BTELEFON: (023) 881-017

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ĐELE CO
23203 EČKA
BEOGRADSKA BB

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU NA VELIKO I MALO

TELEFON: (023) 881-453

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: