AGRORIT
23270 MELENCI
SVETOZARA MARKOVIĆA 33-37

DOO ZA TRGOVINU, PREVOZ I USLUGE
MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA, USLUGE TRANSPORTA I LOGISTIKE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

TELEFON: (023) 732-300
E-mail: office@agrorit.rs
Sajt: www.agrorit.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROVET
23270 MELENCI
SRPSKIH VLADARA 65

DOO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

CENTRALA: (023) 731-303

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA
23270 MELENCI
SRPSKIH VLADARA BBTELEFON: (023) 731-331

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANJA RUSANDA MELENCI
23270 MELENCI
BANJA RUSANDA BB

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU RUSANDA
MEDICINSKA REHABILITACIJA, FIZIKALNA TERAPIJA, NEUROPSIHOLOŠKA REHABILITACIJA, PELOID-LEKOVITO BLATO

TELEFON: (023) 3150-400
E-mail: office@banjarusanda.rs
Sajt: www.banjarusanda.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BRAĆA BOŠNJAK DIVET
23270 MELENCI
VUJICE VUJANOVA 26-A

DRUŠTVO ZA VETERINARSKE AKTIVNOSTI DOO

TELEFON: (023) 741-190

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO GRADNJA
23270 MELENCI
NJEGOŠEVA BB

DOO ZA PROIZVODNJU I UGRAĐIVANJE BETONSKE GALANTERIJE

TELEFON: (023) 741-260
E-mail: info@ekogradnja.rs
Sajt: www.ekogradnja.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELITECH
23270 MELENCI
BRAĆE BARNIĆ 56-A

RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE

MOBILNI TELEFON: 069 2561-024

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OGREV
23270 MELENCI
VUJICE VUJANOV BB

DOO ZA TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN, PJ MELENCI
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

TELEFON: (023) 731-518
Sajt: www.ogrevzr.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
23270 MELENCI
SRPSKIH VLADARA 64

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA MELENCI

TELEFON: (023) 731-001
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
23270 MELENCI
ŽELEZNIČKI RED BB

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

TELEFON: (023) 731-613

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: