DOM ZDRAVLJA DR BOŠKO VREBALOV
23202 MIHAJLOVO
KIŠ FERENCA 92

ZDRAVSTVENA STANICA MIHAJLOVO

TELEFON: (023) 894-029

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
23202 MIHAJLOVO
PETEFI ŠANDORA 3-A

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA MIHAJLOVO

TELEFON: (023) 894-009
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: