BANSTOLKA
22327 MARADIK
VIKEND NASELJE BB

UDRUŽENJE ŽENA
POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO - KUĆA ZA ODMOR BANSTOLKA

TELEFON/TELEFAKS: (022) 574-520
E-mail: udruzenjebanstolka@gmail.com
Sajt: www.banstolka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MARADIK
22327 MARADIK
CARA DUŠANA 12

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

DIREKTOR: (022) 506-602

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
22327 MARADIK
CARA DUŠANA 4

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA MARADIK

TELEFON: (022) 506-611
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: