AGRASI-CO
22322 NOVI KARLOVCI
ČELENSKA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU NA VELIKO I MALO DOO

TELEFON: (022) 584-230
E-mail: agrasi.co@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA SLOBODAN BAJIĆ PAJA
22322 NOVI KARLOVCI
GLAVNA 31TELEFON: (022) 584-102

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
22322 NOVI KARLOVCI
GLAVNA 24

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA NOVI KARLOVCI

TELEFON: (022) 584-411
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA INĐIJA
22322 NOVI KARLOVCI
DUNAVSKA 3

VETERINARSKA AMBULANTA NOVI KARLOVCI

TELEFON: (022) 584-606

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
22322 NOVI KARLOVCI
GROBLJANSKA 15TELEFON: (022) 584-015

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA NOVI KARLOVCI
22322 NOVI KARLOVCI
GLAVNA 48TELEFON: (022) 584-403

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: