BIOTREND DONATO
22326 ČORTANOVCI
MARŠALA TITA 11

DOO ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA I TRGOVINU NOVI SAD
PROIZVODNJA KEČAPA, MAJONEZA, SENFA, GOTOVIH SALATA I SOSOVA

TELEFON: (022) 580-029
Sajt: www.biotrend.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
22326 ČORTANOVCI
VELJKA VLAHOVIĆA 39

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ČORTANOVCI

TELEFON: (022) 580-011
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
22326 ČORTANOVCI
DUNAVSKA BB

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

TELEFON: (022) 580-020

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: