EKO-METAL
22408 VRDNIK
GROBLJANSKA 2

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
RECIKLAŽA I PRERADA ELEKTRONSKOG I ELEKTRIČNOG OTPADA I OTPADNIH FOTOGRAFSKIH HEMIKALIJA

TELEFON: (022) 465-306
E-mail: office@ekometal.com
Sajt: www.ekometal.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ENTES
22408 VRDNIK
INDUSTRIJSKA ZONA BB

AD PROIZVODNJU I PROMET

CENTRALA: (022) 465-199

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ETNO KOMPLEKS VRDNIČKA KULA
22408 VRDNIK
POTES POD KULOM BB

OGRANAK PROMONT GROUP DOO NOVI SAD

ETNO RESTORAN: (022) 2155-270
E-mail: recepcija@etnoselo-vk.rs
Sajt: www.etnoselo-vk.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FADAP
22408 VRDNIK
INDUSTRIJSKA ZONA BB

AD FABRIKA DELOVA, ALATA, PRIBORA I MAŠINA

CENTRALA: (022) 466-010
E-mail: fadap@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HOTEL FRUŠKE TERME
22408 VRDNIK
POTES POD KULOM BB

OGRANAK PROMONT GROUP DOO NOVI SAD
LUKSUZNI HOTELSKI KOMPLEKS I TERMALNI SPA I WELLNESS CENTAR

RECEPCIJA: (022) 2155-240
E-mail: recepcija@frusketerme.com
Sajt: www.frusketerme.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HOTEL PREMIER AQUA
22408 VRDNIK
MARTINA KLASIĆA 16

OGRANAK PROMONT GROUP DOO NOVI SAD
HOTEL SA 5 ZVEZDICA

INFORMACIJE: (022) 2155-333
E-mail: rezervacije@hotelpremier.rs
Sajt: www.hotelpremieraqua.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
22408 VRDNIK
9. MARTA 1

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA VRDNIK

TELEFON: (022) 460-202
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU TERMAL
22408 VRDNIK
KARAĐORĐEVA 6TELEFON: (022) 465-819
E-mail: marketing.termal@gmail.com
Sajt: www.termal-vrdnik.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TECHNOMATIC
22408 VRDNIK
ŽELEZNIČKA 41

RADNJA ZA PROJEKTOVANJE, IZRADU I SERVIS SREDSTAVA ZA UPRAVLJANJE I AUTOMATIZACIJU

TELEFON/TELEFAKS: (022) 466-196

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VRDNIK
22408 VRDNIK
MILICE STOJADINOVIĆ 22

AD RUDARSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE
GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I IZGRADNJA RUDARSKIH OBJEKATA

CENTRALA: (022) 465-010
E-mail: rgpvrd@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA JAZAK
22408 VRDNIK
MARŠALA TITA 73TELEFON: (022) 465-670

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: