VINARIJA KOVAČEVIĆ
22406 IRIG
VOJVODE PUTNIKA 78

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO
PROIZVODNJA GROŽĐA I VINA, VINSKI TURIZAM

PROIZVODNJA: 062 8805-699
E-mail: prodaja@vinarijakovacevic.com
Sajt: www.vinarijakovacevic.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ATOS FRUCTUM
22406 IRIG
EKONOMIJA SALAŠ MALA REMETA

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO MALA REMETA U SASTAVU DEUS BUSINESS GROUP BEOGRAD
PROIZVODNJA JABUKE, VINARIJA DEURIĆ

TELEFON: (022) 468-580
E-mail: office@atos-fructum.com
Sajt: www.atos-fructum.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VINSKA KUĆA KOVAČEVIĆ
22406 IRIG
KRSTAŠICE BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA GROŽĐA I VINA, VINSKI TURIZAM

TELEFON: (022) 463-137
E-mail: vinskakucakovacevic@gmail.com
Sajt: www.vinarijakovacevic.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGRINA
22406 IRIG
ZANATSKI CENTAR BB

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO
VINOGRADI I VINARIJA MAČKOV PODRUM

TELEFON: (022) 462-492
E-mail: office@mackovpodrum.co.rs
Sajt: www.mackovpodrum.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROMAGAZIN
22406 IRIG
VOJVODE PUTNIKA 16

POLJOPRIVREDNA APOTEKA

TELEFON: (022) 461-083

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AL DAHRA RUDNAP
22406 IRIG
RIVICA 1

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (022) 458-189
E-mail: adrudnap@aldahra.com
Sajt: www.aldahra-rudnap.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ANĐELKOVIĆ
22406 IRIG
RIBARSKI TRG 2

DOO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I PROMET NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT
PROIZVODNJA OPEKARSKIH PROIZVODA I IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA U NISKOGRADNJI I VISOKOGRANJI

DIREKCIJA: (022) 461-790
E-mail: andjelkovic@neobee.net
Sajt: www.andjelkovic-ciglana.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BAJIN
22406 IRIG
VOJVODE PUTNIKA BB

DOO PROIZVODNJA, USLUGE I TRGOVINA NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT

TELEFON: (022) 462-305
E-mail: doobajinirig@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALKANKULT FONDACIJA
22406 IRIG
KRUŠEDOLSKI PUT LIPOVAC 122

UDRUŽENJE ZA BALKANSKU KULTURNU SARADNJU, KANCELARIJA IRIG

TELEFON: (022) 881-099
E-mail: dimvu3@gmail.com
Sajt: www.balkankult.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEKO STYLE
22406 IRIG
FRUŠKOGORSKA 69

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
SVI UNUTRAŠNJI GRAĐEVINSKI RADOVI NA STAMBENIM I POSLOVNIM OBJEKTIMA

MOBILNI TELEFON: 064 2255-246
E-mail: info@bekostyle.com
Sajt: www.bekostyle.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIOGROUP
22406 IRIG
JAZAK SELO 1

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU DOO


E-mail: sanja@biogroup.rs
Sajt: www.biogroup.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
22406 IRIG
BORISLAVA MIHAJLOVIĆA 31

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE NOVI SAD, ZASTUPNIŠTVO IRIG

TELEFON: (022) 461-315
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA
22406 IRIG
VOJVODE PUTNIKA 5OPŠTA MEDICINA: (022) 461-291
E-mail: office@dzirig.rs
Sajt: www.dzirig.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GROW RASAD
22406 IRIG
INDUSTRIJSKA ZONA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO NOVI SAD, PROIZVODNJA IRIG
PROIZVODNJA RASADA SVIH POVRTARSKIH KULTURA

DIREKTOR: 063 562-573
E-mail: miskovic@growrasad.rs
Sajt: www.growrasad.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HOTEL NORCEV
22406 IRIG
PUT PARTIZANSKOG ODREDA BB FRUŠKA GORA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU OBJEKATA I UGOSTITELJSTVO ODRŽAVANJE I USLUGE DOO NOVI SAD
HOTEL SA 3 ZVEZDICE

TELEFON: (022) 4800-222
E-mail: office@norcev.rs
Sajt: www.norcev.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: