MLEKARA CARPE DIEM
22328 KRUŠEDOL
MARADIČKI PUT BB

PROIZVODI OD KOZJEG, OVČIJEG I KRAVLJEG MLEKA

MOBILNI TELEFON: 063 8771-876
E-mail: mlekaracarpediem@gmail.com
Sajt: www.mlekaracarpediem.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: