ELEKTROMOTOR
24416 MALE PIJACE
SEGEDINSKI PUT 21-B

SAMOSTALNA RADNJA ZA IZRADU I POPRAVKU ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA, ELEKTRIČNIH MAŠINA I OSTALIH ELEKTROTEHNIČKIH APARATA

TELEFON/TELEFAKS: (024) 882-088
E-mail: elektromotor.mikula62@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EURO PETROL
24416 MALE PIJACE
KANJIŠKI PUT BB

DOO TRGOVAČKO PREDUZEĆE SUBOTICA ČLANICA LION GRUPE, BENZINSKA PUMPA MALE PIJACE
VELEPRODAJA, MALOPRODAJA I DISTRIBUCIJA SVIH VRSTA GORIVA

TELEFON: (024) 664-690
Sajt: www.euro-petrol.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
24416 MALE PIJACE
ARANJ JANOŠA 3

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA MALE PIJACE

TELEFON: (024) 882-022
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RUDI METAL
24416 MALE PIJACE
ŠOGOROVA 8

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
PRIKUPLJANJE I PRERADA SEKUNDARNIH SIROVINA: OTKUP STAROG GVOŽĐA, KOMPLETNIH AUTOMOBILA I SVIH VRSTA OBOJENIH METALA

MOBILNI TELEFON: 064 1862-203

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SEBAL
24416 MALE PIJACE
RIZNIČKA 10

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
AUTO KUKE, ELEKTRIČNI SETOVI I MODULI, PRIKOLICE

MOBILNI TELEFON: 063 7577-484
E-mail: eurokuke.sabo@gmail.com
Sajt: www.eurokuka.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZAL
24416 MALE PIJACE
KOŠUT LAJOŠA 11

TRGOVINSKO AKCIONARSKO DRUŠTVO KANJIŽA

TELEFON: (024) 882-016

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA AMBULANTA
24416 MALE PIJACE
ARANJ JANOŠA BB

DOM ZDRAVLJA KANJIŽA

TELEFON: (024) 882-001
Sajt: www.dzkanjiza.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ČASAR
24416 MALE PIJACE
BRATSTVA JEDINSTVA 35-A

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, OBRADU, HLAĐENJE I ZAMRZAVANJE ŽIVINSKOG MESA, TRGOVINU, EXPORT-IMPORT DOO

TELEFON: (024) 882-204

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: