SHADOWNET FOP
24207 OROM
MORA FERENC 25

DOO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU
SISTEM ZA PRAĆENJE VOZILA PREKO INTERNETA, GPS NAVIGACIONI UREĐAJI I OPREMA

TELEFON: (024) 224-000
E-mail: office@shadownet.rs
Sajt: www.shadownet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRVO LINE
24207 OROM
VELIKI PUT 197

SAMOSTALNA ZANATSKA I TRGOVINSKA RADNJA
PROIZVODNJA NAMEŠTAJA

TELEFON/TELEFAKS: (024) 799-062
E-mail: drvoline@gmail.com
Sajt: www.drvoline.backabanat.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
24207 OROM
VELIKI PUT 207

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA OROM

TELEFON: (024) 799-000
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZAL
24207 OROM
VELIKI PUT BB

TRGOVINSKO AKCIONARSKO DRUŠTVO KANJIŽA

TELEFON: (024) 799-024

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA KANJIŽA
24207 OROM
VELIKI PUT 117

DOO KANJIŽA, AMBULANTA OROM

TELEFON: (024) 799-047

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA AMBULANTA OROM
24207 OROM
VELIKI PUT BB

DOM ZDRAVLJA KANJIŽA

TELEFON: (024) 799-022
Sajt: www.dzkanjiza.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
24207 OROM

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

TELEFON: (024) 799-004

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: