MIHAJLO PUPIN
26207 IDVOR
MIHAJLA PUPINA 1-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (013) 676-021

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26207 IDVOR
ŽARKA ZRENJANINA 2-A

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA IDVOR

TELEFON: (013) 676-015
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAJEMA OGRANAK IDVOR
26207 IDVOR
VUKA KARADŽIĆA 2

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
STRUČNA KNJIŽARA

MOBILNI TELEFON: 064 5258-885
E-mail: info@strucnaknjizara.rs
Sajt: www.strucnaknjizara.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: