GAJ 7. JULI
26223 GAJ
MIŠE STOJKOVIĆA BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU

CENTRALA: (013) 755-002

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
26223 GAJ
TRG OSLOBOĐENJA 29

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA GAJ

TELEFON: (013) 755-333
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJVODINAŠUME
26223 GAJ
VAN MESTA BB

JP ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA PETROVARADIN, ŠUMSKO GAZDINSTVO BANAT PANČEVO

TELEFON: (013) 761-061
Sajt: www.vojvodinasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: