STATIK
26220 KOVIN
SMEDEREVSKA 72

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I IZRADU SILOSA DOO
PROIZVODNJA I MONTAŽA SILOSA, SUŠARA, FABRIKA STOČNE HRANE, OPREME ZA SILOSE, HALE, INDUSTRIJSKE I STAMBENE OBJEKTE

TELEFON: (013) 741-224
E-mail: statik@kovin.info
Sajt: www.statik.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UTVA SILOSI
26220 KOVIN
DUNAVSKA 46

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SILOSA, PROFILA I OPREME

TELEFON: (013) 742-379
E-mail: office@utva.rs
Sajt: www.utva.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREMIL
26220 KOVIN
BLOK 116 BROJ 30

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU HRANE ZA PSE I MAČKE

TELEFON: (013) 442-900
E-mail: office@premil.rs
Sajt: www.premil.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALEK-ELEKTRO
26220 KOVIN
LAZE KOSTIĆA 20

ELEKTROINSTALATERSKI POSLOVI
POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, RASVETA, GROMOBRANI, UZEMLJENJE, UTIČNICE, INSTALACIJE VISOKOG I NISKOG NAPONA, PREKIDAČI

MOBILNI TELEFON: 063 308-101
E-mail: acamanic25@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALFA
26220 KOVIN
NEMANJINA 76

SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (013) 745-651

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALPIS
26220 KOVIN
DUNAVSKA 77

DOO ZA PRERADU I KONZERVISANJE RIBE
PROIZVODNJA SARDINA MEDITERAN


E-mail: alpis.doo@sardine.rs
Sajt: www.sardine.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA ALEK
26220 KOVIN
TRG OSLOBOĐENJA 6-A

ZDRAVSTVENA USTANOVA

TELEFON: (013) 745-755
E-mail: info@apotekaonline.rs
Sajt: www.apotekaonline.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ATEL
26220 KOVIN
DUNAVSKA 14

DOO ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU
IZGRADNJU TELEKOMUNIKACIONIH, VODOVODNIH, GASOVODNIH I KANALIZACIONIH MREŽA, POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA

TELEFON: (013) 742-165

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA
26220 KOVIN
JNA 2

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA KOVIN

TELEFON: (013) 2155-455
Sajt: www.posted.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BENU APOTEKA
26220 KOVIN
TRG OSLOBOĐENJA 6

ZDRAVSTVENA USTANOVA PHARMACITY BEOGRAD

TELEFON: (013) 743-432
Sajt: www.benuapoteka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BRANKO
26220 KOVIN
SVETOZARA MARKOVIĆA 75

DOO ZA TRGOVINU
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

TELEFON: (013) 744-451
E-mail: brankodoo@hotmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA KULTURU KOVIN
26220 KOVIN
CARA LAZARA 85

USTANOVA KULTURNIH DELATNOSTI

TELEFON: (013) 742-592
E-mail: kulturakovin@gmail.com
Sajt: www.kulturakovin.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

COLEX TERMOTRADE ING
26220 KOVIN
PETRA DRAPŠINA 78

RADNJA ZA INŽENJERING
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA, POPRAVKA I SERVIS SVIH VRSTA GREJANJA

TELEFON: (013) 744-650
E-mail: amitic@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
26220 KOVIN
CARA LAZARA 102

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE NOVI SAD, EKSPOZITURA KOVIN

TELEFON: (013) 741-191
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA KOVIN
26220 KOVIN
TRG OSLOBOĐENJA 4TELEFON: (013) 741-464
E-mail: dzkovin@hotmail.com
Sajt: www.domzdravljakovin.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: