COW LOGIC INTERNATIONAL
25232 LIPAR
BRATSTVA I JEDINSTVA 62

DOO PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU
OPREMA ZA STOČARSTVO, OPREMA ZA ŠTALE I PROIZVODNJU MLEKA, ELEKTRIČNI PASTIRI, OSVETLJENJE ZA ŠTALE, MIKS PRIKOLICE, KUĆICE ZA TELAD, POLJOPRIVREDNE MAŠINE

TELEFON: (025) 707-291

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
25232 LIPAR
IVE LOLE RIBARA 37

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA LIPAR

TELEFON: (025) 707-014
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SOKOLAC
25232 LIPAR
MARŠALA TITA 39

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (025) 707-001

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
25232 LIPAR
MARŠALA TITA 44TELEFON: (025) 707-005
Sajt: www.kula.dz.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: