AGRO OTKOS
25223 SIVAC
SVETOZARA MARKOVIĆA 11

DOO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE

TELEFON: (025) 711-444

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGRO-MV
25223 SIVAC
RIFATA BURDŽEVIĆA TRŠE 86

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON/TELEFAKS: (025) 711-511
E-mail: mileivule@eunet.rs
Sajt: www.agromv.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA
25223 SIVAC
MARŠALA TITA 201TELEFON: (025) 711-117
Sajt: www.kula.dz.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BAČKA
25223 SIVAC
MARŠALA TITA 174

AD ZA POLJOPRIVREDU U RESTRUKTURIRANJU

TELEFON: (025) 711-622

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM KULTURE SIVAC
25223 SIVAC
MARŠALA TITA 155TELEFON: (025) 711-055
Sajt: www.domkulture-sivac.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

METIS
25223 SIVAC
MARŠALA TITA 192

DOO ZA PRERADU, PROMET I USLUGE

TELEFON: (025) 711-127

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
25223 SIVAC
MARŠALA TITA 166

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA SIVAC

TELEFON: (025) 711-118
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADNIK
25223 SIVAC
MARŠALA TITA 205

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (025) 711-119

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAFESTO
25223 SIVAC
MARŠALA TITA 181

TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (025) 6212-111

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIVAC
25223 SIVAC
MARŠALA TITA 203

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

DIREKTOR: (025) 711-010

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNION
25223 SIVAC
MARŠALA TITA 95

AKCIONARSKO DRUŠTVO MLINSKA INDUSTRIJA U STEČAJU

CENTRALA: (025) 711-522

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA KULA
25223 SIVAC
MARŠALA TITA 159

DOO KULA, AMBULANTA SIVAC

TELEFON: (025) 711-104

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VLAŠKALIĆ
25223 SIVAC
TRG SVETOG TROJSTVA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (025) 412-852

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENA STANICA
25223 SIVAC
BRAĆE HADŽIĆ 1TELEFON: (025) 711-122
Sajt: www.kula.dz.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
25223 SIVAC
VUKA KARADŽIĆA 7

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

TELEFON: (025) 711-006

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: