SMALL STEPS
24323 FEKETIĆ
MARŠALA TITA 36

PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE BIZNIS PARKOM DOO

TELEFON: (011) 3956-800
E-mail: office@small-steps.com
Sajt: www.small-steps.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA
24323 FEKETIĆ
MARŠALA TITA 23TELEFON: (024) 738-052

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA VALENTIN
24323 FEKETIĆ
MARŠALA TITA 41TELEFON: (024) 738-659

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BENU APOTEKA
24323 FEKETIĆ
MARŠALA TITA 31-B

ZDRAVSTVENA USTANOVA PHARMACITY BEOGRAD

TELEFON: (024) 4738-077
Sajt: www.benuapoteka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FUTURA
24323 FEKETIĆ
DOŽA ĐERĐA 108

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NA VELIKO I MALO DOO
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, SKLADIŠTENJE I PRERADA POVRĆA I VOĆA

TELEFON: (024) 4738-048
E-mail: zperlaki.futura@gmail.com
Sajt: www.futura-ren.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OBOD D
24323 FEKETIĆ
MARŠALA TITA 35

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO DOO

TELEFON: (024) 738-077

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PIPAČ
24323 FEKETIĆ
MARŠALA TITA 62

SUTR RESTORAN, PRENOĆIŠTE I AUTO KAMP

TELEFON: (024) 738-028
E-mail: pipacs@stcable.net
Sajt: www.pipacs.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
24323 FEKETIĆ
MARŠALA TITA 31

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA FEKETIĆ

TELEFON: (024) 738-050
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

V&B EURO 92
24323 FEKETIĆ
HEROJSKA 30

TRGOVINA NA VELIKO I MALO, USLUGE, PROIZVODNJA I UVOZ-IZVOZ DOO

TELEFON: (024) 738-398

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA FEKETIĆ
24323 FEKETIĆ
MARŠALA TITA 60-ATELEFON: (024) 739-081

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: